TOP EXP LifeMU | LifeMU


Thông tin

LifeMU là dự án hợp tác với đội ngũ BQT MU Nga lâu năm và có kinh nghiệm trong quản lý máy chủ. Máy chủ được đặt tại server của công ty cung cấp máy chủ lớn nhất thế giới, có hệ thống chống DDOS hàng đầu. LifeMU sẽ dựa trên cấu hình gốc của WEBZEN, không webshop, EXP: x3. Cấu trúc website khá phong phú, bao gồm chợ trực tuyến, hệ thống nhiệm vụ, chức năng quản lý Thành (Castle Siege) dành cho chủ thành (nhận jewel hàng tuần, wcoin, quản lý thuế trên chợ trực tuyến). Đua top được tổ chức hàng tháng cùng các event có 1 không 2 tại các máy chủ.Source link