Sự kiện: Vua Marketing (lần 3)[​IMG]

Thời gian diễn ra: Từ 13/02/2018 đến hết ngày 20/0/2018.

Điều lệ cuộc thi:

1. Quảng bá cho máy chủ bằng các phương thức khác nhau, sử dụng tư liệu về Máy chủ mới – Speed: http://forum.lifemu.com/server-moi-speed-event.t313.html

2. Chia sẻ bài viết thông tin về máy chủ mới trên Fan Page tại các trang mạng FB, mạng xã hội và v.v.: https://goo.gl/BH2LYJ

  • Chia sẻ bài viết:…

Sự kiện: Vua Marketing (lần 3)Source link